דילוג לתוכן העיקרי
x
shadow-image
בית אבות

תשלום מזונות להורים קשישים

רובינו מכירים את נושא המזונות כאשר מדובר בבן זוג או בילדים קטינים, אך מעטים מודעים לסעיף 4 בחוק חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959, הדן בתשלום מזונות לשאר בני המשפחה לרבות הורינו והורי בני-זוגנו וכן סבינו וסביו של בן זוגנו.


במאמר זה נביא מספר עובדות על החוק, נסקור את השלכותיו ונפרט את מי הוא מחייב ובאילו תנאים.

לחלק גדול מאתנו הדבר ברור ומובן כי במידה והורינו יסבלו ממחסור אנו נירתם לסייע להם ללא כל תנאי וככל שרק יתאפשר בידנו. עם זאת, המדינה עיגנה נושא זה בחוק דיני משפחה, על מנת לא להשאיר חובה מוסרית זו לשיקול הבנים. החוק מחייב אותנו לסייע גם לפרנסתם של שאר בני משפחתנו מעבר לחברי המשפחה הגרעינית. 

באילו תנאים החוק תקף?

רק בהתקיים שלושה תנאים מצטברים אלה, מחויב בן המשפחה לשלם מזונות עבור קרובי משפחתו הקשישים:

 • האם המצב הכלכלי מאפשר זאת?
  החוק מגדיר היררכיה של תשלום מזונות – יהיה אדם חייב בתשלום מזונות להוריו או סביו רק לאחר שעמד בכיסוי ההוצאות עבור עצמו, בן-זוגו וילדיו וילדי בני זוגו הקטינים. במקרה ומצבו הכלכלי אינו מאפשר כיסוי ההוצאה, יהיה פטור.

 • האם מצבו הכלכלי של הקשיש מצריך זאת?  
  החובה חלה רק במידה ולאותו בן משפחה  קשיש, על אף מאמציו, אין אפשרות לספק את צרכיו מעבודה, או הון עצמי כגון חסכונות או נכסים. 

 • האם יש קרוב שחבותו לתשלום גבוהה יותר?
  החוק מחייב בתשלום רק במקרה שאין להורים הקשישים מקור אחר מקורב יותר לקבלת מזונות כגון מבן/בת זוגו או הוריו, מעיזבון או מקרוב משפחה אחר שחובת כלכלתם חלה עליו קודם (לפי סדר הקרבה המשפטית שמפורט בחוק).

חובת ההוכחה

במקרה ומעוניינים ההורים או הסבים הקשישים להגיש תביעת מזונות, חובת ההוכחה תהיה מוטלת עליהם: יהיה עליהם להוכיח כי אכן אין ברשותם כל הכנסה ואין באפשרותם לכלכל את עצמם ממקורות אחרים כמו שכר עבודה או נכסים וכן כי לקרוב משפחתם ישנה האפשרות הכלכלית לפרנס את בני משפחתו ובנוסף לכך לתמוך כלכלית גם בהם.
על פי החוק, להורים הקשישים קיימת האפשרות לתבוע מזונות במידה וקצבת הזקנה אשר הם מקבלים מהביטוח הלאומי אינה מספקת, אך גם במקרה זה תהיה מוטלת עליהם חובת ההוכחה לכך.

מתי רשאי בית המשפט לפטור אדם מתשלום מזונות?

בנסיבות מסויימות ועל אף שהתקיימו תנאי החוק,  רשאי בית המשפט לפטור אדם מתשלום חלקי או מלא של מזונות להוריו או לסביו הקשישים.

במקרה בו בן המשפחה הנזקק למזונות, התנהג אל קרוב המשפחה שממנו הוא תובע מזונות באופן שלילי שאינו ראוי ופגע בו בצורה פיזית או נפשית קשה, אז יקבלו הילדים פטור מחובת תשלום המזונות להוריהם במידה ועלה בידיהם להוכיח זאת בפני בית המשפט.

אחזקת הורים קשישים במסגרות מוסדיות

מגורי הורים קשישים במסגרות מוסדיות או מסגרות לטיפול ממושך נחשבים כחלק מזכותם למזונות. הדבר מוסדר ומעוגן בכללי משרד העבודה והרווחה ובכללי משרד הבריאות, הדנים בהשתתפות בניו של ההורה הקשיש במימון מגוריו במסגרת מוסדית. כללים אלה מאפשרים לקבוע חבות של בנים לנשיאה בעלויות אחזקת הוריהם במסגרות אלה:

מעונות לזקנים סיעודיים ותשושי נפש

במידה ונתקיימו תנאי החוק, תופנה הדרישה להשתתפות במימון האשפוז לילדיו הבוגרים של החולה לפי יכולתם הכלכלית.

מעונות לזקנים עצמאיים ולתשושים

במידה ונתקיימו תנאי החוק, רשאית המחלקה לשירותים חברתיים לפנות לילדי הקשיש בדרישה להשתתף בדמי ההחזקה, תוך לקיחה בחשבון של התנאים הכוללים המתקיימים לרבות: הכנסות בן/בת הזוג של הילדים, ובחינת ההרכב המשפחתי שלהם. הוראות תע"ס קובעות כיצד יחושב הסכום בו יחויבו הילדים להשתתף. התקרה הינה: סך העלות הכוללת של המגורים בבית-האבות.

מחלקות סיעוד מורכב

במקרים אלה על הקשיש או ילדיו לשאת בדמי השתתפות עצמית ליום אשפוז. בקופות החולים קיימות וועדות חריגים הרשאיות לפסוק הנחה במקרים מסוימים ובכפוף להגשת ניירת נדרשת.

*להבדלים בין סוגי המוסדות השונים, הקליקו כאן

מה העלות?

החוק אינו נוקב בסכום אותו על הילדים לשלם, באין הסכם בין הצדדים, בית המשפט לענייני משפחה נוקב בסכום תוך בחינת שאר התנאים ונסיבות המקרה ולפי צרכי התובע ויכולתו הכלכלית של הנתבע. כל מקרה נבחן לגופו.

התערבות הרשויות

במקרים מסוימים, בהם לא תובע הקשיש מזונות מבני משפחתו, יכולה המדינה לעשות זאת בשמו בין אם בהסכמתו או בין אם לאו. על פי חוק שירותי הסעד, במידה והקשיש הנזקק לתשלום מזונות לא תבע לקבלו, זכאים שר הרווחה, הרשות מקומית או משרד הבריאות, לתבוע במישרין בשם הקשיש את התשלום, בעיקר כאשר עולה הצורך בשיכונו של הקשיש במסגרת מוסדית.  
כאשר מחוייב בן המשפחה בתשלום מזונות לקרוב משפחתו הקשיש ולא עשה זאת, רשאית המדינה לחייבו לשלם ולאכוף את התשלום באמצעות עיקול נכסים.

 

לקריאת נוסח החוק הקליקו כאן

Comments

הוסף תגובה חדשה

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.